Stilfloristerna - den floristiska blombutiken          

                        

 

Om Stilfloristernas bilder

Samtliga bilder på www.stilfloristerna.se användas av Stilfloristerna med särskilt tillstånd från respektive bilds upphovsman. Inga bilder får kostnadsfritt kopieras och spridas vidare utan tillstånd från Stilfloristerna och upphovsmännen.

Stilfloristerna kan i vissa fall använda bilderna även i andra sammanhang än www.stilfloristerna.se, såsom i sociala medier, trycksaker och på binderier.se. Det innebär dock inte att bilderna är fria för användning av extern part.

Vid önskan om att använda en bild

Har du önskemål om att få använda en bild från Stilfloristerna, kontakta butiken via e-post: info@stilfloristerna.se. Du blir då kontaktad av butikens bildredaktör Joakim Anrell. En bedömning om hur bilder får användas, och till vilken kostnad, görs från fall till fall i samråd med upphovsmannen. Merparten av bilderna kan även köpas i högupplöst format och utan stämpel.  

Vid otillåten användning

För användning av bilder utan tillstånd debiterar Stilfloristerna sedvanliga taxor för otillåtet nyttjande av fotografiskt material. Det gäller även otillåten spridning av lågupplösta bilder med stämpel, exempelvis i trycksaker och redigerade pdf:er, inklusive bilder för användning som utbildningsmaterial inom lärosäten.

Alla bilder som Stilfloristerna även använder i sociala medier kan i enlighet med generella riktlinjer för delning av inlägg i respektive kanal, delas i sin helhet så att det tydligt framgår att bilden är delad och från vem. Att kopiera en bild i sociala medier och sedan publicera den som ett eget inlägg är dock otillåtet och debiteras enligt gängse taxor för otillåtet nyttjande av fotografiskt material.