Stilfloristerna - den floristiska blombutiken          

                        

 

Om garantier och reklamationer

Vi går alltid in för att du som kund ska känna dig nöjd med en produkt och leverans från oss. Som kund ska du kunna ställa krav på att blommorna har en hög kvalitet, att leveransen så långt det är möjligt sker vid önskad tidpunkt, till önskad leveransadress, och att beställningen och betalningen bemöts med största tänkbara service.

Eftersom vi arbetar med färska blommor, som vanligen har en förhållandevis begränsad livslängd och ibland är mycket känsliga för transporter, finns det många faktorer som påverkar hållbarhet och kvalitet. Ibland får vi leveranser från våra odlare som inte fullt ut håller den kvalitetsnivå som vi kräver och som vi anser att varje kund har rätt att få. Även om vi synar varje blomma innan den säljs kan det hända att enstaka problemblommor upptäcks först efter någon dag eller två.

Har du fått blommor från oss som av någon anledning inte är bra, till exempel att de inte slår ut som de ska eller vissnar ovanligt fort, ber vi dig att höra av dig till oss så fort som möjligt. Självklart ska du som kund då få möjlighet att byta ut dåliga blommor mot nya. Detsamma gäller vid eventuella problem med en krukväxt. Det är viktigt att vi, förutom kvitto på ditt köp, får tillbaka reklamerade blommor och växter för att vi i vår tur ska kunna ställa krav på våra leverantörer.

Om hållbarhet på blommorna

Olika blomsorter håller i genomsnitt olika länge, från ett par dagar upp till flera veckor. I stort sett alla sorters snittblommor och buketter som finns i butikens ordinarie sortiment ska hålla sig bra i minst fyra dagar. Tropiska snittblommor som anthurium och orkidéer håller ofta betydligt längre än exempelvis tulpaner och rosor. Hur länge en viss blomsort och bukett håller påverkas även av hur färska blommorna är när de köps, vilken kvalitetsnivå blommorna har från början, vilken säsong det är för blommorna och hur blommorna sköts när de står i en vas.

Om exempelvis rosor "nickar" efter bara ett par dagar beror det förmodligen på att rosorna inte var helt färska när de köptes eller att de på något sätt blivit skadade i transporten från odlaren till butiken, och då bör du inom fyra dagar återvända till butiken för att få nya. Ta då med de bristfälliga blommorna till butiken, tillsammans med ditt kvitto på köpet. Om rosorna däremot nickar efter fyra-fem dagar kan det vara helt naturligt för just den rossort du har köpt, eller bero på att rosorna inte fått nytt vatten och nya sneda snittytor på flera dagar eller stått i en ovanligt varm miljö (exempelvis direkt ovanför ett element). Stora röda rosor av sorten Red Naomi från odlaren Porta Nova tillhör en av våra bästa rossorter, och håller vanligen längre än andra rossorter. Fråga gärna floristen när du beställer blommor hur du kan sköta dem för att förlänga hållbarheten.

Observera att vissa blomsorter, som mimosa, förgätmigej, vallmo och andra "blomma-för-dagen-blommor" vanligen alltid har ytterst kort hållbarhet som snittblommor och bör beställas för just den dag då de ska användas. Sådana blomsorter kan vanligen inte reklameras för att de stått i endast ett par dagar, eftersom det är en naturlig hållbarhet för den typen av blommor.

I anslutning till Alla hjärtans dag är tyvärr röda rosor, från i stort sett samtliga odlare, av något lägre kvalitet än under övriga året. Det beror på att odlarna tvingas ta fram betydligt större volymer på kort tid, än vad som är optimalt och önskvärt för oss som butik och dig som kund. En standardros kan då endast garanteras tre dagars hållbarhet.

Om exempelvis en orkidé som krukväxt får gula knoppar som faller av efter någon vecka har växten förmodligen utsatts för drag eller kyla i samband med en transport från odlaren till butiken, och då bör du genast återvända till butiken för att få en ny växt. Om orkidén däremot får gula knoppar först efter några veckor beror det förmodligen på att den fått för lite eller för mycket vatten sedan den inhandlades. Fråga gärna floristen om hur en växt normalt ska beté sig och skötas på bästa sätt.

Är du tveksam kring om hållbarheten på en leverans verkligen är rätt, kontakta butiken.

Om levererade blomsorter i blomsterbud förhållande till önskad beställning

Vår ambition är att ha så brett sortiment på snittblommor som möjligt, för att kunna tillgodose varje kunds specifika behov och önskemål om vad en bukett eller ett arrangemang ska innehålla. Det finns dock många tusentals olika blomsorter, men ingen möjlighet för någon butik att ha alla de sorterna hemma samtidigt. När en viss specifikt beställd sort för ett blomsterbud "saknas" i butiken är det därför praxis att floristen ersätter den med en annan likvärdig blomma som finns i sortimentet i butiken.  

Har du specifika önskemål om exakta arter och sorter bör du beställa blommorna i butiken en vecka före leverans så att vi kan beställa hem dem från odlarna. Specifikt beställda blommor brukar dock vanligen ha ett lite högre pris än butikens övriga dagsaktuella sortiment.

Vid särskilda högtidsdagar som jul och Alla hjärtans dag kan vissa blomsorter ha ett betydligt högre pris än de har under övriga året, vilket gör att beställningar för en viss summa pengar ger färre blommor just de dagarna. För att garanteras en viss storlek på en bukett bör du därför ge floristen så fria händer som möjligt att välja de för stunden mest prisvärda blommorna.

Har du fått en blomleverans som du upplever skiljer sig markant från det du beställde bör du snarast kontakta butiken. Har du fått väldigt fel blomsorter ska du i möjligaste mån få kompensation för det.

Om leveranstid för blomsterbud

Vanligen kan leveranser ske på vardagar klockan 9-20 och lördagar klockan 10-15. På vanliga vardagar försöker vi i möjligaste mån även leverera på specifikt önskade tider, men dagar och högtider med stor mängd blomsterbud är det inte möjligt för oss att garantera så exakta leveranstider. Vi försöker även leverera beställningar som inkommer samma dag som de ska levereras, men för att alltid garanteras leverans bör beställningen göras senast dagen innan.

I samband med stora högtider, som jul, nyår, Alla hjärtans dag och Mors dag, kan leveransvillkoren se annorlunda ut eftersom antalet blomsterbud är mångdubbelt fler än under andra dagar på året. På exempelvis Alla hjärtans dag kan leveranser behöva ske klockan 07.30-22.00.

Har leveransen inte skett  inom ovan tidsramar, eller enligt specifika önskemål (i de fall då det är möjligt), ber vi dig kontakta butiken så att du i möjligaste mån kan kompenseras för det.

Om ansvar för förmedlade blommor mellan butiker

Det är alltid den butik eller webbshop där du beställer en blomsterförmedling som har det yttersta ansvaret för att beställningen hanteras korrekt hela vägen (oavsett vilken butik i landet som i slutändan genomför själva leveransen).

Du som beställer en blomsterförmedling hos oss, även om en annan butik i landet (genom en förmedling) sedan levererar blommorna, ska i första hand kontakta oss vid eventuella synpunkter på leveransen. Den butik som tagit emot förmedlingen från oss, för att leverera blommorna, har ansvaret för att genomföra leveransen utifrån den beställning som vi har gjort på ditt uppdrag. Vi tar alltid kontakt med utförande butik åt dig vid eventuella synpunkter och för att utreda hur du som kund ska kompenseras vid en eventuell reklamation.

Samma sak gäller omvänt, det vill säga att om du har beställt en blomsterförmedling i en annan butik i landet, eller via en webbsida, som vi sedan har fått uppdraget att leverera, så ska du i första hand kontakta den butiken/webbplatsen vid eventuella synpunkter på leveransen. Beställningar mellan butiker görs vanligen skriftligen (digitalt) och det kan tyvärr hända att en beställning formulerats otydligt. Som kund kan du alltid underlätta för floristen att formulera beställningen genom att mer ingående beskriva vilken känsla du vill att exempelvis en bukett ska ha och om vissa blomsorter eller färger bör eller inte bör vara med. 

Om öppet köp och avbeställning

Som kund i butiken kan du inte köpa snittblommor, buketter och blommande krukväxter i ett så kallat öppet köp, eftersom det handlar om färskvaror som vi vanligen bara säljer inom något dygn efter leverans från odlaren. Vi kan alltså inte göra återköp då, för att sälja vidare begagnade färskvaror.

För inredningsdetaljer som krukor, vaser och ljusstakar kan du som kund önska att få göra ett öppet köp i butiken, exempelvis ifall du önskar testa hur en viss kruka passar i en viss miljö. Prata med floristen i butiken. För sådana inredningsdetaljer gäller annars bytesrätt inom 7 dagar mot uppvisande av kvitto, men inte återköp.

För beställda begravningsbinderier kan köpet hävas senast 7 dagar innan leverans. Därefter är aktuella blommor redan beställda av oss från odlaren, och kan inte avbeställas. Vi kan dock alltid i möjligaste mån bistå med ändringar eller kompletteringar av beställningen fram till dagen innan leverans.

För beställda bröllopsblommor som avbokas senast 7 dagar innan leverans, betalar du som kund endast de 500 kronor som du har betalat för bröllopskonsultationen. Därefter är aktuella blommor redan beställda av oss från odlaren, och kan inte avbeställas. Vi kan dock alltid i möjligaste mån bistå med ändringar eller kompletteringar av beställningen fram till dagen innan leverans.

Om bemötande och service

Vår ambition är att alltid sätta varje kund i fokus och kunna hjälpa till med professionella lösningar för varje tänkbart tillfälle, och alltid bemöta varje kund med största lyhördhet för att ge kunden rätt upplevelse med blommor. Vi försöker alltid avsätta den tid du som kund behöver, oavsett vilket behov du har.

Vid särskilda högtidsdagar som julafton, nyårsafton, Alla hjärtans dag och Mors dag, då oerhört många vill ha hjälp samtidigt, kan det vara svårt att alltid få exakt samma höga servicenivå som under övriga dagar på året, för framför allt de extra tidskrävande behoven som beställning av bröllopsblommor och begravningsbinderier.

För att vi ska kunna garantera maximal service för beställningar av många arrangemang, bröllopsblommor eller begravningsblommor bör du kontakta butiken i förväg för att boka en särskild tid så att en florist får möjlighet att avstätta all den tid som din situation behöver.

Har du upplevt att du inte blivit tillräckligt bra bemött av butikens florister, eller inte har fått den hjälp du velat ha, bör du kontakta butiken och berätta om den upplevda situationen. För oss är det oerhört värdefullt att få din hjälp med att utveckla och förbättra eventuella brister i servicen.

Om betalning och fakturering

Som kund har du möjlighet att betala med såväl kort som kontanter, swish eller blomstercheckar från Euroflorist när du kommer till butiken. Har du svårt att ta dig till butiken hjälper vi dig gärna att hitta alternativa betalningsmetoder. Kontakta butiken så får du hjälp.

Företagskunder har alltid möjlighet att faktureras för beställningar. Vi försöker även i möjligaste mån bevilja privatpersoner fakturering vid behov. Vid fakturering tillkommer en fakturaavgift på 29 kronor inklusive moms. 

Om du upplever att betalningen har skett på felaktigt eller otydligt sätt, eller om du har frågor om presentkort, fakturor eller återköp, ber vi dig kontakta butiken så att vi kan få möjlighet att reda ut eventuella frågetecken.