Stilfloristerna - den floristiska blombutiken          

                        

 

Budavgifter

Vi kan leverera en blombeställning till i stort sett vilken adress som helst i hela Östergötland. För leveranser tar vi ut en budavgift som varierar beroende på avstånd. Alla blomsterbud levereras personligen av någon av våra egna budförare. Vi skickar aldrig blommor med buss eller taxi.

Bud inom Linköping från 69 kronor

Inom Linköpings stad (alla områden som innefattas av stadsbusstrafiken utom Malmslätt) är vår budavgift vanligen 69 kronor per adress när blomsterbudet beställs direkt av oss i butiken, via telefon eller på webben och leverans sker på en vanlig vardag eller lördag.

Som Linköpings tätort räknas även ytterområden som Tallboda och Lambohov. För Malmslätt, Malmskogen, Slaka, Landeryd och Sättuna är vår budavgift 89 kronor per adress på vanliga vardagar och lördagar.

Bud på söndagar och helgdagar

Vi har vanligen ingen leverans av blomsterbud på söndagar, annat än vid särskilda högtidsdagar som Mors dag och Alla hjärtans dag, samt vid särskilda behov med bokningar som gjorts med lång framhållning, exempelvis för företagsevent. Budavgifterna vid söndagsleveranser är högre än för leveranser på vardagar och lördagar. På exempelvis Mors dag tillkommer 50 kronor på alla ordinarie budavgifter. För beställning av andra söndagsleveranser, på dagar då butiken normalt har stängt, tillkommer vanligen 195 kronor extra på ordinarie budavgifter för vardagar och lördagar.

Expressbud

På vardagar och lördagar kan vi vanligen leverera expressbud, det vill säga  med leverans till mottagaren inom två timmar från beställning, mot en budavgift på 249 kronor inom Linköpings tätort, inklusive ytterområden som Lambohov, Tallboda, Malmslätt och Sättuna. Vi kan inte leverera expressbud till landsbygden eller på söndagar då butiken inte har öppet.

Bud utanför tätorten Linköping

Vi kan leverera blommor och varor inom hela Östergötland, även långt ut på småvägar i landsbygden, mot en budavgift på vanligen 49 kronor + 9,90 kronor per kilometer (räknat från butiken) på vanliga vardagar och lördagar. Att budavgiften är högre för landsortsbuden är för att det tar förhållandevis lång tid att köra och ofta är utspridda över mycket stora geografiska områden jämfört med stadsbuden.

Områden som exempelvis Slaka, Vikingstad, Linghem, Ledberg, Vårdsberg, Landeryd och Sturefors räknas också som landsortsbud även om avståndet från Linköping är förhållandevis kort. För vissa områden har vi dock extra låg budavgift, som 89 kronor för leveranser till Malmslätt!

För begravnings- och bröllopsleveranser utanför Linköping kan budavgiften bli lägre beroende på mängden blommor. I de fall vi har en kistdekoration att leverera tillkommer aldrig mer än 69 kronor i budavgift för övriga beställningar till samma begravning.

Fråga oss vid beställningen vilken exakt budavgift som gäller för en viss leveransadress.

Leverans av begravningsbud

Vi levererar blommor till begravningar i hela Östergötland. Kistdekorationer levererar vi alltid kostnadsfritt inom Linköping och till Landeryds kyrka respektive Lilla aska (innefattar även eventuella övriga beställningar från den som har beställt kistdekorationen). För leveranser av kistdekorationer till övriga orter och landsortskyrkor tillkommer en budavgift beroende på avståndet från butiken.

För alla övriga leveranser till en begravning där vi även har kistdekorationen tillkommer 69 kronor i budavgift, oavsett avståndet från butiken (alltså även om begravningen är flera mil bort). För enstaka begravningsbud, då vi inte samtidigt levererar någon kistdekoration, tillkommer ordinarie budavgift, det vill säga 69 kronor till kyrkor inom Linköping, 89 kronor till Kärna kyrka och 89 kronor till Landeryds kyrka respektive Lilla aska. Detsamma gäller vanligen även leverans av urndekorationer och gravdekorationer.

Vid större begravningsleveranser följer minst en av våra florister med till kyrkan/kapellet för att ställa allt på plats extra fint utan att det kostar något extra.

Bröllops- och festleveranser

Vi kan leverera bröllopsblommor och festblommor i hela Östergötland. Vanligen gäller våra ordinarie budavgifter för leveranser på vanliga vardagar och lördagar. Vid stora leveranser kan vanligen även en av butikens florister följa med för att ställa arrangemangen på plats. För floristiskt jobb på mottagaradressen kan en avgift tillkomma för floristisk "på-platsen-service".

Företag kontra privatpersoner

Vi har vanligen samma budavgifter för företag som för privatpersoner. Alla angivna budavgifter inkluderar 25% moms.

Typ av leverans

Vi har som grund att alltid ha samma budavgift oavsett vad leveransen innehåller, exempelvis en bukett, en växt, en plantering, en chokladask eller en nalle. Budavgiften är som grund alltid den samma oavsett värde på beställningen, och oavsett hur stor eller liten exempelvis en bukett är. Undantag är om leveransen kräver särskild bil för att exempelvis en växt är för hög för våra ordinarie budtransporter, varpå en särskilt leveranskostnad kan tillkomma. 

Beställer en och samma kund två separata paket till samma adress vid samma tidpunkt beräknas budavgiften bara en gång och inte två.

Budavgift vid förmedling till övriga landet och världen

Grundpriset för att förmedla blommor till hela landet är vanligen 99 kronor, och då ingår vanligen budavgiften för den butik som ska sörja för leveransen. Men budavgifterna kan bli högre vid förmedling beroende på var i landet budet ska levereras och hur långt det är från närmaste blomsterbutik till mottagarens adress. Vanligen gäller samma princip som för våra egna bud, med en fast avgift inom en viss stad och en högre avgift för landsortsbud.

Vid beställning av blomsterförmedling är det därför bra om man känner till ifall mottagaren av budet bor i en stad eller på landet och är medveten om att budavgiften kan variera. Det händer att butiker runt om i landet återkommer efter en stund och vill ha en liten extra budavgift för ett landsortsbud. Då brukar beställaren få välja att antingen komplettera budavgiften eller att sänka blomstervärdet till förmån för budkostnaden.